Archive for the ‘ISP’ Category

Drift status – Energi Fyn – Dansk Bredbånd

Wednesday, January 6th, 2010

http://www.energifyn.dk/energifyn/om-energifyn/Presse/nyheder.aspx

Siminn SMTP

Wednesday, April 1st, 2009

smtp.siminn.dk

Test din hastighed – Cybercity

Wednesday, April 9th, 2008

Link

Speedtest.net – The Global Broadband Speed Test

Thursday, March 6th, 2008

Link

Cybercity news server

Wednesday, December 26th, 2007

news.cybercity.dk

Tele 2 DNS

Thursday, September 27th, 2007

195.82.195.101
129.142.7.101

TDC Hastighedstest

Tuesday, August 28th, 2007

Link

Drift status Sydfyns Intranet

Monday, July 30th, 2007

Link

Drift status Tele2

Monday, July 30th, 2007

Se driftstatus for Tele2Bredb?nd hvis du har et Ericsson eller et Siemens modem

Se driftstatus for Tele2Bredb?nd (andre modemer), Tele2Highway og Bredb?nd og Fri Telefoni

Se driftstatus for Tele2 get2net

Generelle informationer – Sydfyns Intranet

Thursday, June 28th, 2007

POP3-server: pop3.sydfynsmail.dk
SMTP-server: smtp.sydfynsmail.dk

Prim?r DNS: 82.150.64.242
Sekund?r DNS: 193.88.44.22