Hvordan ændre jeg sprog på min HTC S710?

1. Gå ind i Start -> Settings -> More -> Regional settings.
2. Vælg dansk
3. Genstart din HTC S710

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.